Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı
25 Ağustos 2023

24 Ağustos 2023 tarihli ve 32289 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış olup yapılan değişiklik ile işlem puanları ile tıbbi malzeme fiyatları güncellenmiştir. Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2023-08-24&mukerrer=1 linki üzerinden ulaşabilirsiniz.