Maliyet Analizi
23 Aralık 2019

Görevleri

1- Sağlık tesislerinde verilen hizmetlere ilişkin maliyet analizleri yapmak ve yetkili organlara sunulmak üzere Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

2- Teşhis ve tedavi yöntemlerini maliyet etkililik ve maliyet yararlılık yönünden değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak,

3- Maliyet analizlerine yönelik yöntem belirlemek,

4- Hastanelerde yürütülen hizmetlerin hasta ve hastalık düzeyinde gider dağılımları ve maliyetlerine ilişkin çalışmalar yapmak,

5- Yapılan maliyet çalışmalarından bilimsel yayınlar oluşturmak,

6- Genel Müdürlüğümüze bağlı diğer daire başkanlıklarıyla ve Genel Müdürlük dışı paydaşlarımızla ortak çalışmalar yürütmek,

7- Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapmak.