Tıbbi Malzeme ve İlaç
11 Aralık 2018

Görevleri

1- Tıbbi malzeme ve ilaçlarla ilgili olarak bilgi sistemlerinden verileri almak, birleştirmek ve analiz etmek,

2- Mali Analiz Biriminin yapmış olduğu mali değerlendirmelerde stok analizi konusunda teknik destek sağlamak,

3- Faturalandırma ve Fiyatlandırma Birimi ile müşterek çalışmak ve konu alanı ile ilgili destek sağlamak,

4- SUT’ta yapılan/yapılacak olan konu alanı ile ilgilideğişikliklerin, Genel Müdürlüğümüz ve sağlık tesislerimiz düzeyindeki etkilerini değerlendirmek,

5- SUT’ta yer alan malzemelerin fiyat değişiklikleri ile ilgili başvuruları değerlendirmek ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma komisyonundan olumlu veya olumsuz sonuçlanıncaya kadar takibini yapmak,

6- SUT eklerinde yer alan fiyatların üstündeki alımların ağırlıklı ortalama alım fiyatlarını takip etmek ve bildirimleri değerlendirmek,

7- Tıbbi malzeme ve ilaçlar için faturalandırmaya esas olmak üzere sağlık tesislerimize görüş vermek,

8- Maliyet analizi çalışmalarına esas olmak üzere MKYS üzerinde Maliyet Sorgu Ekranı Modülünü geliştirmek için çözümleme yapmak,

9- Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapmak.