Faturalandırma ve Fiyatlandırma
30 Kasım 2022

Görevleri

1- Sağlık tesislerinde verilen hizmetlerin fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve ilgili birimlere öneride bulunmak,

2- Sağlık tesislerinin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

3- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (KSHFT) yönelik Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

4- Faturalandırılamayan veya faturalandırılmasında sorun yaşanılan işlemlere yönelik iş akış süreçlerinin detaylandırıldığı algoritmalar hazırlamak,

5- Fatura İnceleme Komisyonlarına rehberlik etmek, gerekli desteği sağlamak,

6- İstisnai sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak düzenlemelere ilişkin Genel Müdürlük teklifini oluşturmak,

7- Uluslararası hastalara sunulan sağlık hizmetlerinin faturalandırmasında yaşanılan problemlerin çözümüne yönelik destek sağlamak,

8- Özel sağlık kuruluşlarının sağlık tesislerinden hizmet alımına ilişkin düzenlemeleri yapmak,

9- Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıf Protokollerini hazırlanmak,

10- Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapmak.