Mali Analiz
09 Ekim 2020

Görevleri

1- Sağlık tesislerinin mali durumlarını incelemek ve analiz etmek,

2- Sağlık tesislerinin finansal risklerini belirlemek ve değerlendirmek,

3- Sağlık tesislerine ait mali değerlerin, kurumsal kaynak ve hizmet göstergeleri ışığında, rol ve benzer hastane ortalamalarına göre karşılaştırmalarını yapmak,

4- MEDULA işlem frekans ve tutarlarını yapılacak olan çalışmalar için işlemek ve hazır bulundurmak,

5- Maliyet analizi çalışmalarına esas olmak üzere İş Zekası üzerinden Genel Üretim Gideri Takip Modülünü geliştirmek için çözümleme yapmak,

6- Genel Bütçe ve Döner Sermaye konsolidasyon ve oran analizi çalışmalarını yapmak,

7- Sağlık tesislerinin birleşme ve ayrılmasına yönelik mali analiz değerlendirme raporlarını hazırlamak, 

8- Semt poliklinikleri değerlendirme toplantılarına yönelik mali analiz değerlendirme raporlarını hazırlamak,

9- Sağlık tesislerinin gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenleme önerilerinde bulunmak,

10- Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapmak.