Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik Hakkında
25 Mayıs 2023

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.
01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 23.01.2023 tarih ve 3642684-407.03-207584347 sayılı Makam Olur'u ile yürürlükten kaldırılarak güncel Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur. 
AÇIKLAMA :Anti-Musk Antikor Testi (Serumda)’nin kodu S908095 olarak değiştirilmiştir. 

30.03.2023 tarihli ve E-23642684-407.03-212283953 sayılı Makam Olur'u ile değişiklik yapılmıştır. Değişiklik 03.04.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. 


Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 30.03.2023.zip