Faturalandırma Usul Ve Esasları El Kitabı
07 Aralık 2022

Sağlık işletmelerinin sürdürülebilirliğinin en önemli unsurunu oluşturan gelir elde etme ve bunu sürekli kılma işlevi, sağlık yöneticilerimizin temel görevleri arasındadır. Genellikle Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya hastanın bizzat kendisinden elde edilen gelirlerin tespitinde kullanılan mali belgeler, fatura ve eki belgelerdir. Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları, finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile buna ilişkin fatura ve eki belgeleri düzenlerken, 5510 sayılı Kanun ve buna bağlı çıkarılan Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri, SGK Fatura İnceleme Usul ve Esasları ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Nitekim faturalandırma iş ve işlemleri, gelir ve harcama denetimlerine de esas teşkil etmektedir.

Bu doğrultuda; Bakanlığımız sağlık ve sosyal güvenlik uygulamalarında meydana gelen mevzuat değişiklikleri, sahadan gelen geri bildirimler ve sağlık tesislerimizce yapılan hizmetlerin faturalandırılmasında yaşanan problemlerin çözümüne yönelik olarak gerek yöneticilerimize gerekse de fatura birimlerinde çalışan personelimize rehberlik etmek, hatalı faturalandırmaların önüne geçmek ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla “Faturalandırma Usul ve Esasları El Kitabı” hazırlanmıştır. Özellikle faturalandırma alanında yeni çalışan personel için önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülen bu çalışmanın faydalı olmasını temenni ederiz.

Faturalandırma Usul Ve Esasları El Kitabı Resmi Yazı
FATURALANDIRMA USUL VE ESASLARI EL KİTABI