Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde Değişiklik Hakkında
13 Eylül 2022

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun 3’üncü maddesi (c) bendi, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin “ç” bendi, 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince; 01.03.2022 tarih ve E-23642684-010.99-383 sayılı Makam Olur’u ile Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi yürürlüğe konulmuştur.

05.09.2022 tarih veE-23642684-407.03-1637 sayılı Makam Olur’u ile yürürlüğe konulan Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılmıştır.

Not: İlk yayında Ek-2A Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulan Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde S908116 kodlu Covid-19 (SARS-CoV-2) İzolasyonu  işlem fiyatı 155 TL olarak hatalı girilmiştir. İşlemin fiyatı 15 TL olması gerektiğinden 08.09.2022 tarihinde düzeltme yapılmıştır. 


Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 8.09.2022.zip