Hekim Onay İşlemleri
20 Haziran 2022

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu  internet ana sayfası www.sgk.gov.tr adresinde 16/04/2021 tarihindeki "Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin Duyuru" da, sunulan sağlık hizmetlerinde hekim e-imza süreçlerine ilişkin MEDULA Hastane sisteminde devreye alınan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapılmış ve uygulamanın özel ve vakıf sağlık hizmeti sunucuları için 01/10/2021 tarihinde, başlayacağı bildirilmişti.  Özel ve vakıf sağlık hizmeti sunucuları haricindeki diğer sağlık hizmeti sunucuları için ise uygulama başlangıç tarihi 01/01/2023 olarak ertelenmiştir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.