Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri Eğitimi
18 Aralık 2019Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 18-22 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya ilinde “Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri” konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdür Yardımcımız Selim BENER’in açılış konuşması ile başlayan toplantıda Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları, E Nabız Medula Entegrasyonu, Teletıp Uygulamaları, Faturalandırma Usul ve Esasları, GSS dışı hastalara sunulan Sağlık Hizmetleri ile Tıbbi Malzeme ve İlaçların Faturalandırılması, ÜTS Kayıtları ve Barkod Eşleştirmeleri, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi-Sağlık Raporları, Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıfları ile Yapılan Protokoller, Özele Hizmet Satışı gibi konular ele alınmıştır.

Toplantıya SGK Başkan Yardımcısı Lütfi AYDIN, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Şahin AYDIN, SBSGM Veri Yönetimi Daire Başkanı Dr. Özgür SEZER, KHGM Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanı Aziz KÜÇÜK, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sağlık Yazılımları Daire Başkanı N. Özlem ERGÜN, SHGM Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Himmet DURGUT, SGB Mali Analiz Daire Başkanı Yusuf KARA, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman BAHÇEKAPILI, Adana İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Emrah CEVİZ katılım sağlamış olup, konusunda uzman eğitimcilerle fatura birim sorumlularına eğitim verilmiştir. 18-22 Kasım Antalya - Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri Eğitim Sunumları.zip • Antalya Eğitim 3.JPG
 • Antalya Eğitim 4.JPG
 • Antalya Eğitim 6.JPG
 • Antalya Eğitim 14.JPG
 • Antalya Eğitim 8.JPG
 • Antalya Eğitim. 7.JPG
 • Antalya Eğitim . 5.JPG
 • Antalya Eğitim .4.JPG