Zonguldak İli Finansal Değerlendirme Toplantısı
31 Temmuz 2019


Bakanlık politika ve hedefleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlamak üzere Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığı tarafından düzenli olarak finansal durum değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.

Bu doğrultuda; 29.07.2019  tarihinde Bakanlığımız toplantı salonunda Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi ATASEVEN başkanlığında Genel Müdür Yardımcılarımız Selim BENER ve Dr. Hasan ARSLAN, Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanı Dr. Aziz KÜÇÜK, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, TGAP  ofisi çalışanları, Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile Mali Analiz Birimi çalışanlarının katılımı ile “Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Finansal  Durum Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmiştir.

Toplantıda Zonguldak ilinde bulunan kamu hastanelerinin finansal risk analizleri, gelir-gider ve karşılaştırmalı risk analizleri başta olmak üzere bütçe, ek ödeme, tıbbi cihaz, stok ve lojistik yönetimi konularında değerlendirmeler yapılmıştır. Aynı zamanda ilin insan kaynağı, yönetsel ve tıbbi hizmet sunumu durumu analiz edilerek mevcut durum, sorunlar ve yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulunulmuştur.
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg