Maliyeti Analiz Çalışmaları
22 Şubat 2023

Genel Müdürlüğümüzce “Maliyet analiz çalışmaları” ile sağlık tesislerimizin maliyet bilgilerinden yararlanılarak yapılan işlemler ve hizmetler arasındaki ilişkiler analiz edilmekte ve geleceğe yönelik kararlar vermede yöneticilere bilgi üretilmektedir. Bu kapsamda Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesinde (KSHFT) yer alan işlemler, SUT’ ta yer almayıp da eklenmesi talep edilen işlemler, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan yeni metot ve işlemler ile sağlık tesislerimizde sunulan hizmetler ile ilgili Maliyet analizi çalışmaları yürütülmektedir. 


Detaylı Bilgi İçin Daire Başkanlığımız Maliyet Analizi Birimi ile İrtibata Geçebilirsiniz. 

Sağlık Tesislerinin birbirlerinden alacakları mal veya hizmetler için maliyetlerin hesaplanması, teyit edilmesi veya kontrol edilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüze yazı gönderilmeyecektir.

 

İletişim           Ali GÜL        0 312 5653 04 03


Maliyet Muhasebesi Teorik Bilgiler.pdf


Maliyet Analizi Çalışmalarında Giderleri Belirlemede Sağlık Tesislerince Doldurulması Gereken Form (Revize 29.01.2015).xlsx

Maliyet Analizi Çalışmalarında Gider Belirleme Tablolarını Doldururken Sağlık Tesislerince Uygulanacak Yöntem (Revize 16.11.2018).pdf

İşlem Maliyeti Hesaplama Sunumu 19.11.2018

Maliyet Çalışmaları Süreç Şeması Revize 16.11.2018

VUK Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Tablosu.xls