Vakıf Protokolleri
26 Mayıs 2023

506 Sayılı Kanunun Geçici 20’ nci maddesi kapsamında kurulmuş ve aynı Kanun hükümlerine göre faaliyette bulunan Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakıfları ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokoller aşağıdadır.

25/08/2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 694 Sayılı KHK ile Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat yapısı yeniden düzenlenmiştir. 694 Sayılı KHK'nin 193.maddesinin; Geçici madde 15-(1) maddesinde "... Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlıklarının üçüncü kişilerle yapmış olduğu veya taraf olduğu her türlü taahhüt, sözleşme, hak, alacak ve borçları ile dav ve icra takipleri, teşkilat bu Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine uygun hale getirildiğinde Bakanlığa devredilmiş sayılır" denilmektedir.

Atıflar, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler başlıklı 58 (15) nci maddesinde: "Mevzuatta bu KHK ile yürürlükten kaldırılan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname veya maddelerine yapılan atıflar, bu KHK'ya veya ilgili hükümlerini; Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, bu Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı veya görev ve faaliyet alanlarına göre ilgili bağlı kuruluşlarına yapılmış sayılır" denilmektedir.

Bu sebeple, 506 sayılı Kanunun geçici 20.maddesine göre kurulan Sosyal Güvenlik Vakıflarının iştirakçileri, aylık veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Bakanlığımız Sağlık Tesislerinden sağlık hizmeti alımı talebine istinaden düzenlenmiş olan protokoller devam etmektedir.

İletişim   Betül CİVELEK    0 312 565 03 87

Sağlık Bakanlığı İle Garanti Bankası A.Ş Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Arasında Hizmet Alım Protokolü (1.1.2023 Revize.pdf).zip

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Protokolü.pdf

Milli Reasürans T.A.Ş. Mensupları Emekli ve Sandığı Vakfı.pdf

Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı.pdf

Garanti Bankası AŞ. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfının Adres Değişikliği.pdf

Vakıf Protokolleri Duyuru Yazısı 01.03.2022.pdf

Türkiye Halk Bankası Aş. Emekli Sandığı.pdf 10.09.2021

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ve T. C Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli Ve Yardım Sandığı Vakfı Hakkında Duyuru 29.06.2021

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Memurları Emekli Sandığı Vakfı Protokolü

2018 yılı öncesi Vakıf Protokolleri için TIKLAYINIZ. vakif-protokollerizip (7).zip