GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler Hakkında
18 Şubat 2021


Pirim Borcu Bulunan Vatandaşların Sağlık Hizmetine Erişimi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ve Duyuru Yazıları ; 
Prim Borcu Bulunan Vatandaşların Sağlık Hizmetine Erişimi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı 23.01.2021

GSS Pirimi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 23.01.2020 tarihli yazısı aşağıdadır.
GSS Prim Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler Hakkında Duyuru Yazısı

08.01.2020 tarihli ve 31002 sayılı Resmi Gazete Aşağıdadır.
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)