Finansal Raporlar Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019

Finansal Raporlar


Sağlık tesislerimizin güncel finansal durumu hakkında üst düzey yönetime, bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan raporlardır.

Aylık Mevcut Finansal Durum Raporu, Ortalama tahakkuk tutarının ortalama gidere bölümüyle elde edilen orandır. Mayıs 2015 tarihinden itibaren yeni risk oranı kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkiye Geneli Gelir Gider Analizi  Raporunun 3 aylık  periyotlarla revizesi yapılmaktadır. 

Ayrıca tüm gelir ve gider kalemlerinin 2012-2016 yılları arasındaki  kurum, birlik ve tesisler düzeyindeki aylık ve yıllık değişimini gösterir tablo ve grafikler içinde bulunulan yılın yılsonu projeksiyonunu ve gerçekleşme oranlarını da gösterecek şekilde hazırlanmıştır. Temmuz ayında tüm tesislerimiz ile paylaşılmıştır.

Yıl sonu itibarıyla sağlık tesisleri düzeyinde hazırlanan Yıllık Finansal Risk Analizi Raporu Sağlık Tesislerimize resmi olarak gönderilmektedir.

Yılsonunda bilanço ve gelir tablosu üzerinden Sağlık Tesisleri düzeyinde yatay ve dikey olarak oran analizleri yapılarak Denetleyici Kurumlarla paylaşılmaktadır. 

TDMS Kullanım Klavuzu için TIKLAYINIZ

TDMS için TIKLAYINIZ

Detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

İletişim         Devrim YALÇINKAYA     0 312 565 03 95

                   


Mevcut Finansal Durum Raporu (Aylık).pdf

Türkiye Geneli Gelir - Gider Analizi Raporu ( 3 Aylık).pdf

Karşılaştırmalı Risk Analizi (Yıllık).pdf

Finansal Raporlara İlişkin Tanımlar.pdf

Güncel Sağlık Tesisleri Hizmet Sınıflandırması 2016.rar

2013 - 2014 Yılı Kamu Hastaneleri Birliklerinin Finansal Verilerinin Konsalidasyonu.pdf
Paylaş