T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı

İdare ve Koordinasyon Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018

İdare ve Koordinasyon


Görevleri

1- Daire Başkanlığının arşiv, evrak, özlük iş ve işlemlerini yürütmek,

2- Daire Başkanlığının İç Denetim, Stratejik Plan, İç kontrol eylemleri ile ilgili  iş ve işlemlerini yürütmek,

3- Daire Başkanlığının konu alanıyla ilgili olarak; SABİM, BİMER, CİMER, SBN, WEB mail ve Soru Önergesi iş ve işlemlerini yürütmek,

4- Daire Başkanlığının konu alanı ile ilgili eğitim faaliyetlerini yürütmek,

5- Daire Başkanlığının Kurumsal WEB Sayfasını güncel tutmak,

6- Daire Başkanlığının haftalık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,

7- Daire Başkanı tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapmak.

Paylaş