Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri
22 Kasım 2021

Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerinin tıbbi malzeme alan tanımı (SUT kodu) bazında eşleştirilmesi süreci Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) tamamlanmıştır.

Firmalarca yapılan eşleştirmeler SGK tarafından herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusunda eşleştirdikleri SUT kodları bazında MEDULA’ya tanımlanmıştır. 

Eşleştirilen ürünler tamamen firmaların beyanı esas alınarak MEDULA sistemine kaydedilmiş bulunmaktadır. Yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde oluşan zararlar verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından ilgili mevzuat doğrultusunda tahsil edilecektir. Bu nedenle sağlık tesislerimizin firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.

Bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün; satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde “Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)” durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.”

Uygulama 01.12.2015 tarihinde başlamış olup, konu ile ilgili aksaklıkların yaşanmaması için Genel Müdürlüğümüz ve SGK’nın yapacağı duyuruların titizlikle takibinin yapılması önem arz etmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Yer Alan Tıbbi Malzeme Listelerindeki Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Malzemeler İle İlgili SGK Duyuruları ve Eşleştirilmesi Tamamlanmış Olan SUT Kodları ve/veya SUT Listeleri aşağıdadır. 

MEDULA Sisteminde SUT Kodu Bazında Tanımlı Olan Barkod Sorgusu İçin TIKLAYINIZ

İletişim   İsil BİLDİK       0 312 5650410

Mayıs 2018 ve Önceki Yıllara Ait Tıbbi Malzeme Eşleştirme Duyuruları İçin TIKLAYINIZ   tibbi-malzeme-eslestirmeleri.zip