Sut Revize Talepleri
21 Kasım 2021

Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş olan satın alma fiyatları Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının üzerinde kalan 2019-2020 yılı tıbbi malzemeler, “SUT Üstünde Kalan Tıbbi Malzemelerin Analiz ve Fiyatlandırılması” komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, 355 kalem tıbbi malzeme Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) SUT Revizyon işlemlerinde değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. Ayrıca Temmuz-Eylül ayları arasında gelen ve yaptığımız Komisyon listesinde yer almayan 79 kalem tıbbi malzeme de (SGK) SUT Revizyon işlemlerinde değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.

SUT eki listelerde bulunmayan tıbbi malzemeler ile SUT eki listelerde bulunmayan işlemler veya SUT ’ta bulunan hükümler ve kısıtlamalar nedeniyle sunulan sağlık hizmetini etkileyebilecek olan sorunlar Genel Müdürlüğümüze bildirildikçe SGK nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

 İşgücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak amacıyla sağlık tesislerimizce yapılacak olan bildirimlerin standardizasyonu sağlamak üzere 3 ayrı formun düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

 1- Sut Fiyatı Düşük Olan Malzemelerin Bildirim Formu

 2- Sut Kodu Bulunmayan Malzemelerin Bildirim Formu

 3- SUT İşlem/Tetkik/Diğer Bildirim Formu

SUT Fiyatı Düşük Olan Malzemeler ile SUT Kodu Bulunmayan Malzemeler için yapılacak olan taleplerde ilgili formlarda bulunan bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurularak resmi yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze ve khgm.finansalanaliz@saglik.gov.tr e-posta adresimize gönderilmelidir. Başka formatlarda yazılı bildirimlerde bulunulmamalıdır. SUT eki listelerde bulunmayan işlemlere veya SUT’ta bulunan hükümler/kısıtlamalara yönelik yapılacak SUT değişiklik taleplerinin öncelikle İl düzeyinde ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlerce değerlendirmeye tabi tutulması ve/veya gerekiyorsa İl Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon marifetiyle değerlendirilmesi, uygun görülenlerin gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu kapsamdaki talepler, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmemelidir. İl Sağlık Müdürlükleri aracılığıyla yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda ve resmi olarak yapılmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

 

İletişim

 

Işıl BİLDİK               0 312 565 04 10

Derya SELÇUK         0 312 565 03 93


SUT Değişikliği Talep duyuru 19.06.2019.pdf
SUT Fiyatı Düşük Olan Malzemelerin Bildirim Formu.xlsx

SUT İşlem/Tetkik/Diğer Bildirim Formu
SUT Kodu Bulunmayan Malzemelerin Bildirim Formu.xlsx