overlay

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Güncellemesi Hakkında


Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi 13.02.2020 tarih ve 23642684-010.99-384 sayılı Makam Olur'u ile yürürlüğe konulmuştur.

Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi17.02.2020.zip