overlay

Geçici Koruma Kapsamındaki Kişilere Sunulacak Sağlık Hizmetleri

Ülkemizde bulunan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) arasında imzalanan “Götürü Bedel Üzerinden Sağlık Hizmeti Alım Protokolü" kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin faturalandırılmasında; MEDULA-Hastane sisteminin tüm süreçleri ile birlikte kullanılması Bakanlığımız, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında yapılan çalışmalar neticesinde 01.01.2020 tarihinden başlamak üzere sağlanmış olup, Bakanlığımız, Üniversite ve özel sağlık hizmet sunucularının dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin duyuru yazısı ekte yer almaktadır. 


Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Sağlanacak Sağlık Hizmeti Duyuru .pdf

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün "Geçici Koruma Kapsamındaki Yabancılara Sağlanacak Sağlık Hizmeti" konulu yazısı