Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri Eğitimi Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019Sosyal Güvenlik Uygulamalar ve Faturalandırma İşlemleri Eğitimi.png

"Sosyal Güvenlik Uygulamaları ve Faturalandırma İşlemleri"  konulu eğitimin 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında (18 Kasım 2019
Otele giriş- 22 Kasım 2019 Otelden ayrılış) Antalya ilinde yapılması planlanmıştır.Eğitim Duyuru Üst Yazı

Eğitim- Makam Oluru

Katılımcı Bilgi Notu

Sağlık Tesisi Davet Listesi. 02.10.2019.pdf

SAĞLIK TESİSLERİNCE DOLDURULACAK FORM-2019.

Sağlık Tesisi Katılımcılari Konsolide tablo-WEB-15.11.2019.pdf

Eğitim Programı_2019


Paylaş