T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı

2017 Yılı Görüntüleme Hizmetleri Analizi Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018

2017 Yılı Görüntüleme Hizmetleri AnaliziDaire Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan analiz çalışmalarında kullanılmak üzere, bağlı sağlık tesislerimizin SUT Eki 2-B listesinde yer alan SUT kodları ve işlem adları dikkate alınarak 2017 yılı görüntüleme işlem sayıları, görüntüleme işlem giderleri ve gelirleri tespit edilerek karşılaştırmalı analizleri yapılacaktır. 

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin 2017 yılına ait görüntüleme sayılarının SUT Eki 2-B listesinde yer alan SUT kodları ve işlem adları dikkate alınarak ekte gönderilen excel tablosuna girilmesi ve en geç 19/10/2018 tarihine kadar bağlı İl Sağlık Müdürlüklerince konsolide edilerek tek bir excel dosyası halinde tkhk.finansalanaliz@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Üst yazı ve Excel Tablosu İçin TIKLAYINIZ
2017 Yılı Tıbbi Görüntüleme Sayıları_Ustyazi.pdf
2017 Yılı Tıbbi Görüntüleme Sayıları Excel Formu

Paylaş