T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik (05.07.2018 Tarihli ve 30469 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete) Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2018

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik (05.07.2018 Tarihli ve 30469 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete)


Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Hakkında 05.07.2018 Tarihli ve 30469 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete Aşağıdadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında (05.07.2018 Tarihli ve 30469 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete ).pdf
2018.07.05- Değişiklik Tebliği işlenmiş Güncel SUT.rar
Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı .pdf

Paylaş