T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı

2017 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2018

2017 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi


Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığı, bağlı sağlık tesislerinin hizmet üretim performansını ve gelir-gider dengesini benzer özellikteki diğer sağlık tesisleri ile yılsonunda karşılaştırmalı olarak analiz ederek İl Sağlık Müdürlükleri ve bağlı sağlık tesislerinin finansal olarak izlenerek finansal risk alanlarının belirlenmesini sağlamaktadır.

Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca, bağlı sağlık tesislerimizin erken uyarı veya risk analizi şeklinde yorumlanabilecek verilerine dikkat çekerek; hesaplanan risklerin önüne geçmek veya azaltmak amacıyla "2017 Yılı Karşılaştırmalı Risk Analizi"  yapılmıştır. 

Paylaş