Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019

Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri


Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların ürünlerinin tıbbi malzeme alan tanımı (SUT kodu) bazında eşleştirilmesi süreci Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) tamamlanmıştır.

Firmalarca yapılan eşleştirmeler SGK tarafından herhangi bir değerlendirmeye tabi tutulmaksızın firmaların kendi beyanları doğrultusunda eşleştirdikleri SUT kodları bazında MEDULA’ya tanımlanmıştır. 

Eşleştirilen ürünler tamamen firmaların beyanı esas alınarak MEDULA sistemine kaydedilmiş bulunmaktadır. Yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde oluşan zararlar verilen taahhütler kapsamında firmalardan ve müteselsilen sağlık hizmeti sunucularından ilgili mevzuat doğrultusunda tahsil edilecektir. Bu nedenle sağlık tesislerimizin firmalardan ürünlerini alırken gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır.

Bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün; satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde “Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)” durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de MEDULA sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.”

Uygulama 01.12.2015 tarihinde başlamış olup, konu ile ilgili aksaklıkların yaşanmaması için Genel Müdürlüğümüz ve SGK’nın yapacağı duyuruların titizlikle takibinin yapılması önem arz etmektedir.

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Yer Alan Tıbbi Malzeme Listelerindeki Tıbbi Malzeme Alan Tanımlarına Eşleştirilen Malzemeler İle İlgili SGK Duyuruları ve Eşleştirilmesi Tamamlanmış Olan SUT Kodları ve/veya SUT Listeleri aşağıdadır. 

MEDULA Sisteminde SUT Kodu Bazında Tanımlı Olan Barkod Sorgusu İçin TIKLAYINIZ

SUT Kodundan MKYS Alım Bilgisi Sorgusu İçin TIKLAYINIZ (Yapım Aşamasındadır.)

İletişim   İsil BİLDİK       0 312 565 04 10


Mayıs 2018 yılı ve öncesi Tıbbi Malzeme Eşleştirmeleri için TIKLAYINIZ. tibbi-malzeme-eslestirmeleri.zip

2018/2. Dönem Tıbbi Ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu Kararlarına İstinaden Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 14.11.2018

Tıbbi Malzeme Listeleri Ek-3E-1 Listesi 102765 SUT Koduna Eşleştirmesi Yapılmış Olan XLİF Ürünleri İle İlgili Önemli Duyuru 08.11.2018
Paylaş