overlay

Sut Revize Talepleri

SUT fiyatının üzerinde alınmak zorunda kalınan veya SUT eki listelerde bulunmayan tıbbi malzemeler ile SUT eki listelerde bulunmayan işlemler veya SUT’ta bulunan hükümler ve kısıtlamalar nedeniyle sunulan sağlık hizmetini etkileyebilecek olan sorunlar Genel Müdürlüğümüze bildirildikçe SGK nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

İşgücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmak amacıyla sağlık tesislerimizce yapılacak olan bildirimlerin standardizasyonu sağlamak üzere 3 ayrı formun düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

1- Sut Fiyatı Düşük Olan Malzemelerin Bildirim Formu

2- Sut Kodu Bulunmayan Malzemelerin Bildirim Formu

3- SUT İşlem/Tetkik/Diğer Bildirim Formu

SUT Fiyatı Düşük Olan Malzemeler ile SUT Kodu Bulunmayan Malzemeler için yapılacak olan taleplerde ilgili formlarda bulunan bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurularak resmi yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze vekhgm.finansalanaliz@saglik.gov.tr e-posta adresimize gönderilmesi, başka formatlarda yazılı bildirimlerde bulunulmaması,

SUT eki listelerde bulunmayan işlemlere veya SUT’ta bulunan hükümler/kısıtlamalara yönelik yapılacak SUT değişiklik taleplerinin öncelikle İl düzeyinde ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlerce değerlendirmeye tabi tutulması ve/veya gerekiyorsa İl Müdürlüğü bünyesinde bir komisyon marifetiyle değerlendirilmesi, uygun görülenlerin gerekçeleri ile birlikte eksiksiz şekilde doldurulan ilgili formların resmi yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze ve khgm.finansalanaliz@saglik.gov.tr e-posta adresimize gönderilmesi, başka formatlarda yazılı bildirimlerde bulunulmaması,

Ayrıca bu kapsamdaki taleplerin doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilmemesi gerekmektedir.

İl Sağlık Müdürlükleri Kamu Hastaneleri Başkanlığı aracılığıyla yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda ve resmi olarak yapılmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Formlara erişmek için aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz!

İletişim     Işıl BİLDİK     0 312 565 04 10
SUT Değişikliği Talep duyuru 19.06.2019.pdf
SUT Fiyatı Düşük Olan Malzemelerin Bildirim Formu.xlsx

SUT İşlem/Tetkik/Diğer Bildirim Formu
SUT Kodu Bulunmayan Malzemelerin Bildirim Formu.xlsx